Minőségbiztosítás

A T-Forg Trans Kft. céljai között kiemelkedő helyet foglal el az, hogy a cég termékeinek és szolgáltatásainak minősége a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki a vevők igényeit. Termékeink, és szolgáltatásaink minőségének egyre magasabb színvonalát rendszerszemléletű piacorientált működéssel kell biztosítani, fenntartani és fejleszteni Tekintettel a hazai és nemzetközi elvárásokra, az összes minőségre ható tevékenység feleljen meg az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek és biztosítsa a cég tevékenységének a vevő által elvárt, a vonatkozó szabványok és hatósági előírások által megkövetelt minőségét.

T-Forg Trans Kft egyre magasabb színvonalon biztosítsa mindazon erőforrásokat, melyek a hatékony, minőségközpontú vállalatirányítást garantálják. A minőségbiztosítási rendszer eszközei segítségével belső auditok, vezetőségi felülvizsgálatok, helyesbítő, megelőző intézkedések, oktatások, statisztikai és pénzügyi-gazdasági elemző rendszerén keresztül tervszerűen és folyamatosan biztosítjuk a rendszer gazdaságos működését. A fenti célok elérése érdekében a T-Forg Trans Kft. a rendszer működtetésében résztvevők hathatós közreműködésével komplex minőségügyi rendszert dolgozott ki a forgácsolt alkatrészek gyártása, minőségbiztosítása területén végzett tevékenységekre vonatkozóan.